Пловдив – град на възможности за всички деца

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за подобряването благосъстоянието и качеството на живот на децата и защитава правата им. Чрез мултидисциплинарни екипи и комплексен подход помагаме на най-уязвимите деца в България и техните родители. За 29 години подкрепихме над 16 500 деца от различни рискови групи и семействата им.

Над 1000 деца, 0-5 г, в община Пловдив имат увреждания и забавяне в развитието. Те и семействата им имат нужда от адекватна подкрепа, за да получат шанс за развитие и по-добро качество на живот. Липсват услуги за малки деца с увреждания, където да получават подкрепа, за да растат хармонично. Това е ключово за децата със специфични потребности от ранна възраст, тъй като 80% от архитектурата на човешкия мозък се формира в първите 3 г.

За да отговори на потребностите на тази група деца, фондация „За Нашите Деца“ работи по програма за ранно детско развитие. В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив децата и семействата получават нужната подкрепа на едно място, за да могат да развият пълния си потенциал от най-ранна възраст.

Целта на проекта е да обезпечи работата на експертите ни, която дава стимулираща подкрепа на малки деца с увреждания, трудности и проблеми в развитието, поведенчески и емоционални затруднения, за да растат пълноценно и хармонично, а техните родители и обгрижващи да имат увереност в грижата си за децата.

Със сума от 3000лв. ще обезпечим дейности според потребностите на децата: работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, специалист ранно детско развитие по индивидуален план. Ще организираме групови развитийни занимания и социализиращи дейности. Предимство е мобилността– екипите ни достигат до деца в няколко общини от областта, където липсват подкрепящи услуги за деца със специфични потребности.

Ще постигнем:

  • Подпомагане на децата с трудности и проблеми в развитието и деца с увреждания да настигат връстниците си чрез стимулиране на силните страни и неутрализиране на слабите.
  • Децата да развият умения да разпознават и изразяват емоции, да реагират в различни ситуации по социално приемлив начин, да общуват с връстници и възрастни; развитие на способности, заложби, творчески умения.
  • Родителите да развият умения за разбиране и посрещане нуждите на децата, самостоятелност и увереност в грижата си за тях.

 

За повече информация: Светлана Тодорова, Е: s.todorova@detebg.org, T: 0882 428323

 

Main Partners