Съгласно условията на Конкурса за каузи на СК Бегач от 01.12.2022, информираме ви че само ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ изпълни условията за подкрепа.

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Нашата мисия е да създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст развива своя потенциал, заедно със семействата и общността. За 30 години подкрепихме повече от 20 000 уязвими деца, насърчавайки развитието им от самото раждане, както и техните родители и специалисти, работещи с деца.

Децата на Пловдив откриват света и мечтаят

Програма за ранно детско развитие

В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив деца до 7 години получават цялата необходима им подкрепа на едно място, за да растат спокойни и обичани, да могат да развият пълния си потенциал от най-ранната си възраст. Подкрепа получават и родителите им, за да бъдат сигурни и последователни в отношенията си с децата.

На кого ще помогнем заедно и какво искаме да постигнем:

  • Подпомагане на децата с трудности и проблеми в развитието и деца с увреждания да постигат самостоятелност, адаптивност, способност за общуване с връстниците си и да станат успешни възрастни чрез стимулиране на силните страни и неутрализиране на слабите.
  • Развитие на уменията на децата да разпознават и изразяват емоции, да реагират в различни ситуации по социално приемливи начини, да се адаптират в различна среда; създаване на възможности за творческа изява и развитие на способностите и заложбите.
  • Подкрепа на родителите да развият своите умения и капацитет за разбиране и посрещане нуждите на детето, за да бъдат независими и уверени в грижата си за децата. 

Ще обезпечим необходимите активности за 12 деца за период до 6 месеца по индивидуален план, съобразен със състоянието и потребностите им: работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, социален работник, специалист ранно детско развитие или ранна детска интервенция, както и подкрепа на родителите. Ще организираме групови развитийни занимания и социализиращи дейности – арт и кулинарни работилници, музикотерапия, ролеви игри. Предимство на работата ни е мобилността – екипите ни достигат до деца и семейства в ранна възраст в няколко общини от област Пловдив, където липсват подкрепящи услуги за деца със специфични потребности.

През 2022 в програмата за Ранно детско развитие в Пловдив обхванахме 276 деца, родители и специалисти: 60 деца с трудности и проблеми в развитието, 60 деца от детски градини, 42 деца в здравни заведения, 6 деца, поверени на обществена грижа, 72 родители на деца със специфични потребности в ранна възраст, 36 здравни специалисти и педагози, полагащи грижи за деца със специфични потребности.

Вашата подкрепа ще даде шанс на децата в ранна възраст да разширят кръгозора си, да израснат самостоятелни и уверени и да мечтаят… като всяко дете.

За повече информация: Светлана Тодорова, E: s.todorova@detebg.org, Т: 0882428323

Web site: www.detebg.org, Facebook: https://www.facebook.com/fondatsiyazanashitedetsa