ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Нашата мисия е да създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст развива своя потенциал, заедно със семействата и общността. За 30 години подкрепихме повече от 20 000 уязвими деца, насърчавайки развитието им от самото раждане, както и техните родители и специалисти, работещи с деца.

Децата на Пловдив откриват света и мечтаят

Програма за ранно детско развитие

В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив деца до 7 години получават цялата необходима им подкрепа на едно място, за да растат спокойни и обичани, да могат да развият пълния си потенциал от най-ранната си възраст. Подкрепа получават и родителите им, за да бъдат сигурни и последователни в отношенията си с децата.

На кого ще помогнем заедно и какво искаме да постигнем:

  • Подпомагане на децата с трудности и проблеми в развитието и деца с увреждания да постигат самостоятелност, адаптивност, способност за общуване с връстниците си и да станат успешни възрастни чрез стимулиране на силните страни и неутрализиране на слабите.
  • Развитие на уменията на децата да разпознават и изразяват емоции, да реагират в различни ситуации по социално приемливи начини, да се адаптират в различна среда; създаване на възможности за творческа изява и развитие на способностите и заложбите.
  • Подкрепа на родителите да развият своите умения и капацитет за разбиране и посрещане нуждите на детето, за да бъдат независими и уверени в грижата си за децата. 

Ще обезпечим необходимите активности за 12 деца за период до 6 месеца по индивидуален план, съобразен със състоянието и потребностите им: работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, социален работник, специалист ранно детско развитие или ранна детска интервенция, както и подкрепа на родителите. Ще организираме групови развитийни занимания и социализиращи дейности – арт и кулинарни работилници, музикотерапия, ролеви игри. Предимство на работата ни е мобилността – екипите ни достигат до деца и семейства в ранна възраст в няколко общини от област Пловдив, където липсват подкрепящи услуги за деца със специфични потребности.

През 2022 в програмата за Ранно детско развитие в Пловдив обхванахме 276 деца, родители и специалисти: 60 деца с трудности и проблеми в развитието, 60 деца от детски градини, 42 деца в здравни заведения, 6 деца, поверени на обществена грижа, 72 родители на деца със специфични потребности в ранна възраст, 36 здравни специалисти и педагози, полагащи грижи за деца със специфични потребности.

Вашата подкрепа ще даде шанс на децата в ранна възраст да разширят кръгозора си, да израснат самостоятелни и уверени и да мечтаят… като всяко дете.

За повече информация: Светлана Тодорова, E: s.todorova@detebg.org, Т: 0882428323

Web site: www.detebg.org, Facebook: https://www.facebook.com/fondatsiyazanashitedetsa

Кампания „ЦСРИ Паралелен свят“

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. Преди 13 години, 7 майки решихме, че истинската промяна трябва да тръгне от нас самите. Спряхме да си задаваме въпросите „Защо?“ и започнахме да се питаме „Как?“. Как да помогнем на повече родители, които тръгват по трънливия път на отглеждането на дете с увреждане? Как да помогнем на повече деца да бъдат приети и да растат щастливи въпреки своите затруднения? 

Днес сме над 70 родители, които се борим да направим света на децата ни по-щастлив, по-гостоприемен и в него да присъстват максимален брой хора. 

През месец октомври 2015 г.  наехме помещение 240 кв.м. и разкрихме Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (ЦСРИ), който осигурява напълно безплатно адекватна подкрепа и обучения, както на децата и младежите, така и на техните родители. Ремонтирахме го основно и го обзаведохме. Превърнахме го в любимо място, в което децата и младежите с интелектуални затруднения общуват, празнуват рождените си дни, срещат се с приятели, учат се на различни умения – от подреждането на вещите, пране и гладене, през приготвянето на храна до организиране на времето си и управляване на живота си. Децата и младежите, въпреки техните затруднения имат своите мечти и желания, имат своите надежди и представи за бъдещето, центърът е мястото, в което те са подкрепени да ги реализират и да придобият увереността да преследват мечтите си и отстояват правата си.

Днес си задаваме въпроса „Когато мен ме няма?“ Колкото по често се питаме какво ще стане с децата ни след нас толкова повече се мотивираме да работим за промяна.

Част от помещенията на Центъра превърнахме в социално предприятие – Книжарница с Мисия Надежда и работилница за производство на картички и дребни сувенири, както и шивашко ателие, в което порасналите ни деца да се учат на труд и да могат да работят. Да намират смисъл в ежедневието си (вече на възрастни) и да водят нормален живот.

Изградихме и спортна култура в младежите. Голяма част от тях тренират баскетбол, плуване, тенис на корт, пътуват в Европа свободно, участват в международни състезания. Чрез спорта и изявите им се чувстват щастливи и равнопоставени, което има дава самочувствие да се развиват и усъвършенстват все повече. Те не искат да бъдат съжалявани. Те искат да бъдат приети. Спортът им дава тази възможност. 

Въпреки всичките ни усилия да се справяме сами, имаме нужда от подкрепа, за да осигурим средства за разходите на Центъра и той да продължи да съществува и да помага не все повече деца, младежи и родители.

Центърът се намира в гр. Пловдив, ж.к Тракия, бл. 15, вх. В

Кремена Стоянова – родител на дете с увреждане и председател на „Паралелен свят“

Телефон за връзка: 0878 468 748