„Дунапак-Родина“ АД е водещ производител на вълнообразен картон и опаковки, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние предлагаме качествени и иновативни решения. Използваме последно поколение технологии и влагаме в производството изцяло рециклируеми и биоразградими материали. Наши клиенти са водещи български и международни производители, експортно-ориентирани компании и браншови лидери в България и на Балканите. Холдингът притежава 7 фабрики за производство на хартия и 18 фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция и България. Близо 6 600 души работят в Групата като цяло, като повече от 200 специалиста са ангажирани в „Дунапак-Родина” АД.