Хенлих България е инженерно-търговска фирма, част от международната Hennlich Group, която се състои от идентични по дейност и продукти компании с офиси в 22 европейски държави. Хенлих България предлага широк набор от индустриални решения за българските производства, разпределени в 7 отдела: Хидротех, Линтех, Смазочна техника, Измервателна техника, Уплътнители, Пружини и Сервиз и монтаж. В продуктовото портфолио на фирмата можете да откриете помпи, компенсатори, дюзи, контрол на запрашаването, дозиращи съоръжения, бързи връзки, смазочна техника, нагреватели, пружини, уплътнители, кабеловодещи вериги, линейни лагери и др. Хенлих България се стреми да допринесе за успешното внедряване на иновативни индустриални продукти и решения в България, като едновремнно спомага за обмена на технологичен ноу-хау между инженери, което води до по-добра производителност и конкурентоспособност на българските производители в страната и чужбина.