Лидер 96 EООД е един от водещите европейски производители на велосипеди и електро велосипеди. Ние проектираме и произвеждаме продукти, които отговарят на нарастващата европейска нужда от безопасност, енергийна ефективност и чиста околна среда.