Диджитал Лайтс е софтуерна компания за решения в областта на мобилност от ново поколение. Ние разработваме информационни системи, които контролират и свързват превозни средства, а също така създават платформи и инструменти за дизайн на нов тип автомобили. Екипът на Диджитал Лайтс се състои от висококвалифицирани ИТ специалисти, които възприемат като лична мисия софтуерната архитектура на превозните средства на бъдещето..