Ди Ес Смит България с производството си на опаковки от велпапе, велпапе и хартии за велпапе е най-големият в страната доставчик на устойчиви опаковъчни решения за всички индустрии и канали за дистрибуция. Компанията има ключова роля във веригата на създаване на стойност във всички сектори, включително електронната търговия, бързооборотни, потребителски и промишлени стоки. Ди Ес Смит разполага с единствен за България иновативен и високотехнологичен PackRight® Център за разработване на опаковки.