Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която вече 30 години работи в България, водена от мисията да осигури развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в страната. Фондацията предоставя безплатни професионални социални услуги за деца и семейства в риск в двата най-големи града в страната – София и Пловдив. Ние сме отдадени на каузата всяко дете в риск в България да получи шанс да живее в защитена семейна среда, да развие своя потенциал и да сбъдва мечтите си.