ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка от вече 22 години. Работим упорито, за да предоставим отлично и отговорно банково обслужване както на малките и средните фирми, така и на физическите лица. Нашата сила са нашите служители. Ценим многообразието по отношение на образование, опит и личностни качества. Провеждаме различни обучения и инвестираме в личностното и професионално израстване на служителите от първия ден.