Основната част от дейността на Ханон Системс в завод Пловдив е производството на хидравлични, вакуумни, трансмисионни, електрически помпи и компоненти към тях. С придобиването от Ханон Системс завод Пловдив продължава по пътя на мащабно разширяване и непрекъснато подобрение. През 2021г. стартира най-новата серийна продукция на електрически помпи за Renault и Audi. През 2022 портфолиото на електрическите продукти се разраства с още един продукт – водна електрическа помпа за Audi & Volkswagen.