Кауза 2019

 

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 27 години защитава правата на децата в България. Мисията ни eвсяко дете да живее и да се развива в семейство,като предоставяме качествени социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст и техните семейства. Чрез подкрепа и насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения работим заедно с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на  щастливо детство. Изградили сме, развиваме и поддържаме стандарти за високо качество във всяка една от услугите, които предоставяме.Това, което целим чрез нашата работа в социалните услуги е да внесем положителна промяна в живота на тези деца и семейства и най-уязвимите деца да получат равни права с другите деца и да развият пълния си.

От 2009 година фондацията управлява Център за обществена подкрепа “За деца и родители” в град Пловдив. В Центъра нашите специалисти консултират и подкрепят родители, които срещат сериозни предизвикателства в грижата за своите деца, или за които има риск да се разделят със своето дете, като им оказват социална, психологическа и материална помощ, а при възможност –и финансова.Екип от социални работници, психолог, специалисти по ранно детско развитие и ранна детска интервенция осигуряват подкрепа на деца с трудности в развитието или увреждания и на техните семейства, за да може всяко дете да развие своя потенциал и способности.

Подкрепата продължава между 6 месеца и една година – докато бъдем убедени, че семейството може да се грижи самостоятелно за своето дете. Подходът ни на работа е индивидуален и следва потребностите на конкретното семейство, като при необходимост то се насочва за допълнителна консултация и към други специалисти.Нашият екип с готовност мобилизира всичките си ресурси, за да подкрепя семействата в нужда, защото сигурната семейна среда гарантира детското благополучие. През първите шест месеца на 2019 г. експертите ни в Център за обществена подкрепа “За деца и родители” в град Пловдивподкрепиха 177 деца и семейства.

Отправяме апел към спортен клуб „Бегач“да обвърже каузата на най-голямото си събитие за корпоративни участници – Liebherr Business Run 2019, с каузата повече деца да живеят и да се развиват в сигурна, семейна среда като подкрепите програмата ни „Ранна детска интервенция“, насочена към деца с увреждания и трудности в развитието.

Какво e ранната детска интервенция?

Ранната детска интервенция e услуга, която осигурява цялостна подкрепа за развитието на детето от раждането до 3-годишна възраст. Първите 3 години от живота на децата са изключително важни за пълноценното им развитие, тъй като това е времето, в което се формира основата на доброто физическо, емоционално и психично здраве през целия живот.

Услугите по ранна детска интервенция предотвратят развитието на увреждания, намалят ефектите от съществуващи увреждания или забавяне в развитието. Целта на ранната детска интервенция е родителите да получат навреме подкрепа за детето си и да имат увереността и уменията да развият в максимална степен неговия потенциал. Ранната детска интервенция дава възможност на детето да развие оптимално способностите си, да придобие важни нови умения и да изгради здрава емоционална връзка с родителите си. На родителите дава възможност да разберат повече за нуждите на детето си,  да получат отговори на въпросите си за етапите на развитие на детето, да развиват силните страни и способностите на детето си, като получат подкрепа от квалифицирани специалисти

Услугите по ранна детска интервенция са предназначени за деца от 0 до 3 години с увреждания, със забавено или затруднено развитие, недоносени децаили деца в риск от изоставане в развитието поради болест или други обстоятелства.Специалистите по „Ранна детска интервенция“изследват индивидуалното развитие на детето и изготвят план за подкрепа на детето и семейството. Консултират и обучават родители в грижи за деца със специални нужди или увреждания и подкрепят за развитието на детето и стимулиране на неговия потенциал. При необходимост и съгласие на родителите, подкрепа за детето може да бъде оказана и от допълнителен специалист: рехабилитатор, психолог, логопед, социален работник, терапевт и др.

Общо 12 децаползваха услугите по програма „Ранна детска интервенция“. Анализ на работата на ЦОП „За деца и родители“ показва, че групата на децата със специфични потребности е една от най-рисковете за изоставяне. Подкрепата към родителите в ранното детство пряко рефлектира, както върху превенцията от изоставяне, така и върху развитието на детето. По тази причина се възстанови работата по тази програма.

Благодарение на Вашата подкрепа чрез работата по програма „Ранна детска интервенция“ ще подкрепяме 10 деца и техните семейства съобразно нуждите им. И ще успеем да им осигурим щастливо, пълноценно и пъстро детство!

За повече информация:

Василена Найденова

Експерт: „Организиране на събития и корпоративни комуникации“

v.naydenova@detebg.org

+359 887 07 02 79

 

Main Partners

Silver partners

Club Partners