скоро ще обявим каузата за 2022

Кауза 2021

КОМПЛЕКС ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ПЛОВДИВ НА ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ДА ПРЕВЪРНЕМ ПЛОВДИВ В ГРАД НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за подобряването благосъстоянието и качеството на живот на децата и защитава правата им. Чрез мултидисциплинарни екипи и комплексен подход помагаме на най-уязвимите деца в България и техните родители. За 29 години подкрепихме над 16 500 деца от различни рискови групи и семействата им.

КОМПЛЕКС ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ПЛОВДИВ

Центърът за обществена подкрепа на фондация „За Нашите Деца“ работи в Пловдив вече 12 години. През лятото на 2021 направихме следващата голяма стъпка в подкрепа на децата и семействата от Пловдив и района – започна работа Комплекс за ранно детско развитие. Комплексът събира на едно място миналото, настоящето и бъдещето в грижата за децата в сграда – символ на съпричастност и благотворителност в града – бившият дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“, първото в България сиропиталище.

В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив социални работници, психолози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, специалисти ранно детско развитие и ранна детска интервенция развиват и предоставят разнообразни социални услуги за постигане на оптимално развитие на децата в ранна детска възраст, подкрепа за сигурна семейна среда и преодоляване на рисковете за живота и здравето на децата.

ЧАСТ ОТ ФАКТИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ РАБОТАТА НИ НУЖНА:

  • 80% от архитектурата на човешкия мозък се формира в първите 3 години, когато бебето и малкото дете имат нужда от ежедневна стимулация, добри условия на живот и грижи в здрава семейна среда.
  • 33.3% от децата в България живеят в риск от бедност и социално изключване. Това ограничава достъпа им до образование, добро здравеопазване и сигурна семейна среда. 115 са изоставените деца в област Пловдив за 2019 г.
  • Над 1000 деца от 0 до 5 години в община Пловдив имат увреждания и забавяне в развитието. Те и семействата им имат нужда от адекватна социална и здравна подкрепа, за да получат шанс за развитие, по-добро качество на живот и за да преодолеят трудностите. В същото време липсват услуги в общността за малки деца с увреждания, където те да получат активна и стимулираща подкрепа, за да растат хармонично.

НА КОГО И КАК ПОМАГАМЕ В КОМПЛЕКСА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ?

В комплекса за ранно детско развитие в Пловдив децата и семействата получават цялата необходима подкрепа на едно място, за да растат щастливи и обичани, да могат да развият пълния си потенциал от най-ранната си възраст.

  • Развиваме уменията на децата да разпознават и изразяват емоции, да реагират в различни ситуации по социално приемливи начини, да общуват с връстници и възрастни; създаваме на възможности за творческа изява и развитие на способностите и заложбите им.
  • Подпомагаме на децата с трудности и проблеми в развитието и деца с увреждания да настигат връстниците си и да станат успешни възрастни чрез стимулиране на силните страни и неутрализиране или преодоляване на слабите.
  • Подкрепяме родителите, за да развият своите умения и капацитет за разбиране и посрещане нуждите на детето, за да бъдат самостоятелни и уверени в грижата си за децата. Подготвяме кандидат – осиновители.
  • Помагаме за предотвратяването на раздялата на новородени от техните родители и подкрепяме деца в риск и техните семейства.
  • Съвместно с училища и детските градини на територията на Пловдив и областта работим с рискови групи деца и подрастващи с цел първична превенция на насилието и постигане на сигурност за децата.
  • Съдействаме за реинтеграцията на децата в техните родни семейства.

 

РЕЗУЛТАТИТЕ:

Само за първите 6 месеца на 2021 експертите ни от Центъра за обществена подкрепа в Пловдив подкрепиха 186 деца и семейства. С разгръщане работа на Комплекса за ранно детско развитие ще достигаме годишно до над 800 деца в ранна възраст и техните семейства, които имат нужда от помощта ни.

 

ВАШЕТО ДАРЕНИЕ ЩЕ НАСОЧИМ КЪМ ПОДКРЕПА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Дейностите в комплекса за ранно детско развитие са съобразени с особеностите и потребностите на децата и включват работа с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, социален работник, специалист ранно детско развитие по индивидуален план за работа за всяко дете. Работата на експертите ни дава активна и насърчаваща подкрепа на малки деца със специфични потребности и деца от рискови групи, за да растат пълноценно и хармонично, а техните родители и хората в родителска роля добиват увереност, че полагат най-добрата грижа за децата.

 

Дарение от 4 500 лева ще обезпечи развитийни занимания с логопед или стимулиращи дейности с рехабилитатор или кинезитерапевт за 10 деца за 6 месеца

Дарение от 6 000 лева ще гарантира пълноценна индивидуална програма за работа със специален педагог на 10 деца с трудности и проблеми в развитието за 6 месеца

 

Всяко дете трябва да има право да мечтае и развива потенциала си в сигурна и стимулираща семейна среда от най-ранната си възраст.

Подкрепете каузата, за да превърнем Пловдив в град на възможности за всички деца!

 

За повече информация: Светлана Тодорова, Е: s.todorova@detebg.org, T: 0882 428323

 

Main Partners