Каузи 2018

 

 

Business Run Plovdiv подкрепа следната благотворителна кауза на местно ниво през 2018:

 

В подкрепа на децата в риск да останат със своите семейства

Всеки ден в България средно две деца се разделят със своите родители. През изминалата 2017 г. в България са изоставени 1001 деца, а малко под 3000 деца растат в институции в изолация и самота, лишени от майчина грижа и топлината на семейната среда. Раздялата от семейството и животът в институция имат изключително тежки последствия както на емоционално, така и на психологическо и физическо ниво за детето.

Фондация „За Нашите Деца“ вече 26 години следва неотлъчно своята мисия да оказва подкрепа на нуждаещи се деца и техните семейства, които не могат да се справят сами с предизвикателствата в своя живот.

От 2009 година фондацията управлява Център за обществена подкрепа “За деца и родители” в град Пловдив.

Екип от социални работници, психолог, специалист по ранно детско развитие осигуряват подкрепа на деца с трудности в развитието или увреждания и на техните семейства, за да може всяко дете да развие своя потенциал и способности. Подкрепата продължава между 6 месеца и една година – докато бъдем убедени, че семейството може да се грижи самостоятелно за своето дете. Подходът ни на работа е индивидуален и следва потребностите на конкретното семейство, като при необходимост то се насочва за допълнителна консултация и към други специалисти. Освен в грижата за децата, родителите получават подкрепа и в комуникацията си с институции, детски заведения, училища. Те стават част от голямото семейство на фондацията и заедно посрещаме най-големите празници /Коледа, Великден, 1-ви юни/ с тържества, на които приготвяме подаръци за децата.

Работим  в партньорство с родилните отделения в УМБАЛ ,,Пловдив’’, МБАЛ ,,Св. Мина’’ и СБАЛАГ „Селена“, от чиито екипи получаваме сигнали за риск от изоставяне на бебе, за раждане на дете с увреждания или за родители с нисък родителски капацитет. Наш специалист се отзовава до 4 часа от подаването на сигнала от болницата. Експерти и родители заедно обсъждат ситуацията и отново заедно търсят решение, за да се предотврати разделянето на новороденото от биологичните родители и да се осигури качествена грижа за детето. Екипът ни организира периодично курсове за бъдещи родители, които имат за цел да ги подкрепят в предизвикателствата в отглеждането на своето бебе.

Нашият екип с готовност мобилизира всичките си ресурси, за да подкрепя семействата в нужда, защото сигурната семейна среда  гарантира детското благополучие.

През първите шест месеца на 2018 г. експертите ни подкрепиха 136 деца и семейства, а 6 новородени останаха със своите семейства с помощта на Центъра за обществена подкрепа “За деца и родители” Пловдив .

С Вашата подкрепа ще успеем да достигнем до повече деца и ще им осигурим щастливо, пълноценно и пъстро детство!

Ако дарите

Ние ще помогнем на

3200 лв.

4 деца да останат със семейството си.

4000 лв.

5 деца да останат със семейството си

4800 лв.

6 деца да останат със семейството си

За повече информация:

Весела Йорданова

Асистент „корпоративна социална отговорност“

v.yordanova@detebg.org

+359 895 54 81 10

Център за психологическа помощ Феникс

 

 

 Целта на Центъра за психологически консултации „Феникс“ е да помага на децата и техните майки, пострадали от  домашно насилие, да живеят самостоятелен и независим живот. Оганизацията провежда терапевтични сесии с деца и предлага юридически консултации за защита на техните права. Чрез тези дейности, децата са подпомогнати в преодоляването на психологическата травма, подкрепени са да формират жизнени навици, съответстващи на възрастта им, както и е осигурена защита на техните основни човешки права.

Работата на ЦПК „Феникс“ цели да постигне следните резултати при работата с деца:

 • Формиране на положителна самооценка;
 • Изграждане на умения, навици и способности позволяващи на детето да идентифицира своите мисли, чувства, поведение, за да изгради доверителни отношения с другите;
 • Възстановяване на чувството за собствено достойнство и положителна представа за себе си;
 • Развитие и усъвършенстване на социални качества;
 • Формиране на способности за саморазбиране;
 • Изграждане на способността за самостоятелно взимане на решения;
 • Правна защита на детето.

За последните 4г., терапевтите от ЦПК „Феникс“ са подкрепили над 130 деца и техните майки. Специалистите работят съвместно с  Фондация „ДА“ , Отдел „Закрила на детето“– гр.Пловдив, Районен и Окръжен Съд- Пловдив. Професионалната подкрепа продължава от три месеца до една година. Повече за екипа и дейностите можете да намерите тук.

Събраните средства от Plovdiv Business Run ще бъдат изхарчени за провеждане на  индивидуални психологически и юридически консултации.  С родителите ще бъдат провеждани групи за родителски умения и помощ при преработка на травмите.

Събраните средства ще бъдат разпределени по следния начин:

За сума от 2500лв. ще бъдат проведени

 • 80 психологически консултации за 20 деца , преживели домашно насилие за период от 6 месеца;
 • 20 юридически консултации за деца и техните родители, преживели домашно насилие в рамките на 6 месеца;

За сума от 5000лв. ще бъдат проведени

 • 140 психологически консултации за 40 деца, преживели домашно насилие за период от 6 месеца;
 • 40 юридически консултации за деца и техните родители, преживели домашно насилие в рамките на 6 месеца;
 • 10 Обучения за родителски умения на 20 родители.

Всяка една от консултациите трае час и се остойностява на 25 лева, като в обученията за родителски умения участват двама специалисти.

Нека направим невидимото насилие видимо за очите и на околните и да помогнем на децата да говорят за случващото се с тях. Нека спрем насилието над  деца!

Main Partners