Регистрация

Попълнете регистрационната форма по-долу, за да заявите вашия брой отбори и да ви пратим фактура. 1 билет = 1 отбор (4 души). След успешно плащане, ще получите линк за регистрация за отделните състезатели.