ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

    • Супер Ранна – до 017.01.2023 – 250 лв. (300 лв. с ДДС)
    • Ранна – до 08.08.2023 – 300 лв. (360 лв. с ДДС)
    • Стандартна – до 05.09.2023 – 350 лв. (420 лв. с ДДС)
    • Късна – до 22.09.2023 – 400 лв. (480 лв. с ДДС)
    • Супер Късна – след 22.09.2023 – 500 лв. (600лв. с ДДС)

Регистрация

Попълнете регистрационната форма по-долу, за да заявите вашия брой отбори и да ви пратим фактура. 1 билет = 1 отбор (4 души). След успешно плащане, ще получите линк за регистрация за отделните състезатели.