ДОБРОВОЛЦИ

Запишете се в нашия бюлетин лист по-долу, ако искате да се включите като доброволци.

Нашите събития не могат да се случат без незаменимата помощ на доброволци. Стараем се всеки от тях да сподели емоцията на състезанията, дори без да са участници.

Във всяко състезание разпределяме равномерно дейностите и се съобразяваме с възможностите на доброволците, а на тези, които натрупат опит в няколко състезания, поверяваме по-тежки и отговорни задачи.

На участвалите доброволци даваме грамоти и възможност да се социализират в парти, организирано специално за тях.

Main Partners